โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

นำคนพิการไปสมัครงานที่บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐น. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้นำคนพิการในพื้นที่ที่สนใจและมีความสามารถทางด้านการซ่อมพื้นฐาน ไปสมัครงานที่บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานโครงการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อคนพิการ ผู้สูง…

    วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๒


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานโครงการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อคนพิการ ผู้สูง…

    วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ผ่านระบบออนไลน์


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพ…

        วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  ผ่านระบบออนไลน์นำโดย ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย สงขลา


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ …

    วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ นำโดย  ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางคนพิการและผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา                               


อ่านต่อ

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป

      วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา นำโดย นางฐิตารีย์ เชื้อพรามหณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกม่วงและประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

จ้างงานคนพิการประจำศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนและศูนย์สร้างสุขชุม…

  วันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และประธานศูนย์ประสานงานการจ้างงานคนพิการ จังหวัดสงขลา ได้นำคนพิการไปเซ็นสัญญาจ้างงาน


อ่านต่อ

ลงพื้นที่สำรวจในการปรับสภาพบ้านม่วงงาม

 วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่สำรวจในการปรับสภาพบ้าน จำนวน ๑ ราย ของเขตพื้นที่เทศบาลเมืองม่วงงาม


อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/…

         วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ นำโดยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

เปิดแล้ว!! ศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแห่งท…

    วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา นำโดยนายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนนาทวี และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

June 2020
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
0943231
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
361
1280
939646
916
60097
943231

Your IP: 18.232.38.214
2020-06-03 02:25
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์