โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ…

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทยและ คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน โดยนายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จฯ ณ อำเภอนาทวี เป็นประธาน


อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

      วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา โดยนางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม    


อ่านต่อ

"ประชุมหารือคณะทำงานศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์และคณะทำงานศูนย์…

     วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ประชุมหารือคณะทำงานศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ๒ แห่ง และศูนย์ผลิต กายอุปกรณเครื่องช่วยความพิการ นำโดย ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีชัย


อ่านต่อ

โครงการจัดทำแผนงาน/โครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา …

       วันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาได้จัดทำโครงการจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี  ๒๕๖๔  ขึ้น  โดยมีนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เป็นประธาน  


อ่านต่อ

"ประชุมพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ ๒…

   วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ ในสภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒ นำโดย ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยี และสารสนเทศสุขภาพกองทุนฟื้นฟูฯ


อ่านต่อ

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา” ครั้งท…

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุม คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน


อ่านต่อ

“ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย…

    วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดย แพทย์หญิงจิรวรรณ ชูทิพย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา เป็นประธาน


อ่านต่อ

”โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูจังหวัด”

    วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม โดยมี ผอ.สปสช.เขต ๑๑ เป็นประธานกล่าวเปิด งานอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูจังหวัด ณ โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อ่านต่อ

" Thai PBS มอบรถเข็นคนพิการ”

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่พร้อมกับ นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม และนายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ รักษาการ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


อ่านต่อ

"ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน ประจำป…

วันที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน นำโดย นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ อำเภอนาทวี เป็นประธาน


อ่านต่อ

January 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1219115
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
489
515
5006
1198851
34365
50090
1219115

Your IP: 3.237.205.144
2021-01-16 23:20
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์