เปิด ศูนย์สร้างสุขชุมชน” รพสต.ม่วงงาม
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำหน่วยบริการ “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
ครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำหน่วยบริการ “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปรับสภาพบ้านสำหรับ ผู้สู…

    วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมอาสาสรา้งสุข นำโดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปรับสภาพบ้านสำหรับ ผู้สูงอายุและคนพิการ


อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน รุ่นที่ ๕

     ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕    กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน รุ่นที่ ๕ ณ  ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา


อ่านต่อ

"โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน” รุ…

     วันที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


อ่านต่อ

โครงการจัดทำแผน/โครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาประจ…

     วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการจัดทำแผน/โครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


อ่านต่อ

"โครงการสื่อมวลชนสัญจร กองทุนฟื้นฟูสรรมถภาพระดับจังหวัด…

     วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษา กลุ่มภารกิจสนับสนุนกสนเข้าถึงบริการปฐมภูมิฯ และสื่อมวลชน นำโดย นายไพเจน มากสุวรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบบ้านสร้างสุขชุมชน อำเภอสะเดา

     วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 


อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบบ้านสร้างสุขชุมชน สทิงพระ

     วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้ 


อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบบ้านสร้างสุขชุมชน รัตภูมิ

     วันที่  ๓  สิงหาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้  นำโดย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับ ดร.อนุวัช แก้วสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องลงมอบบ้านให้แก่ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯเขตพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร รวมทั้งหมดจำนวน ๒ หลังคาเรือน


อ่านต่อ

เปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนเทศบาลเมืองสะเดา

     วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม เปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมเทศบาลเมืองสะเดาอำเภอสะเดา เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแห่งที่ ๓ ในจังหวัดสงขลา พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน เป็นศูนย์กลางในการบริการการซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์


อ่านต่อ

กิจกรรมเปิดศูนย์สร้างสุขชุม รพสต.จะโหนง อำเภอจะนะ

     วันที่  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์สร้างสุขชุม รพสต.จะโหนง อำเภอจะนะเพื่อขยายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพไปสู่ชุมชน พัฒนาศูนย์สร้างสุขชุมชน


อ่านต่อ

3882961
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
141
449
141
3880682
590
8977
3882961

Your IP: 18.204.56.97
2022-10-02 22:13
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์