เปิด ศูนย์สร้างสุขชุมชน” รพสต.ม่วงงาม
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
อบจ.สงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูฯ
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
โครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำหน่วยบริการ “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”
ครงการจัดตั้งศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้านประจำหน่วยบริการ “ธนาคารสร้างสุขชุมชน”

ลงพื้นที่มอบบ้านสร้างสุขชุมชน อำเภอสะเดา

     วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 


อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบบ้านสร้างสุขชุมชน สทิงพระ

     วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้ 


อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบบ้านสร้างสุขชุมชน รัตภูมิ

     วันที่  ๓  สิงหาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้  นำโดย นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับ ดร.อนุวัช แก้วสว่าง นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องลงมอบบ้านให้แก่ กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯเขตพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร รวมทั้งหมดจำนวน ๒ หลังคาเรือน


อ่านต่อ

เปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนเทศบาลเมืองสะเดา

     วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม เปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมเทศบาลเมืองสะเดาอำเภอสะเดา เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแห่งที่ ๓ ในจังหวัดสงขลา พัฒนาศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน เป็นศูนย์กลางในการบริการการซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์


อ่านต่อ

กิจกรรมเปิดศูนย์สร้างสุขชุม รพสต.จะโหนง อำเภอจะนะ

     วันที่  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์สร้างสุขชุม รพสต.จะโหนง อำเภอจะนะเพื่อขยายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพไปสู่ชุมชน พัฒนาศูนย์สร้างสุขชุมชน


อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบบ้านสร้างสุขชุมชน หาดใหญ่ สะเดา เมือง

     วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้


อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบบ้านสร้างสุขชุมชน ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ สิงห…

     วันที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้  นำโดย นายโสพล  ไชยวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระแสสินธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ ศึกษา ๓ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ จำนวน ๑ หลังคาเรือน


อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบบ้านสร้างสุขชุมชน ระโนด จะนะ

     วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง นำโดย นายเสรี เหล๊าเหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต ๑ จะนะร่วมกับนายบุญลาภ ชำนาญวารี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา อ.จะนะจำนวน ๕ หลังคาเรือน


อ่านต่อ

ลงพื้นมอบบ้านสร้างสุขชุมชน นาทวี จะนะ เมือง

     วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง


อ่านต่อ

"เปิดศูนย์สร้างสุขชุมชนท่าม่วง"

     วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์สร้างสุขชุมท่าม่วง อำเภอเทพาเพื่อขยายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพไปสู่ชุมชน พัฒนาศูนย์สร้างสุขชุมชน เป็นศูนย์กลางในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีมาตรฐาน


อ่านต่อ

3868127
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
288
143
431
3865877
4210
8705
3868127

Your IP: 35.172.223.251
2022-08-15 22:04
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์