กิจกรรมเปิด ธนาคารสร้างสุขชุมชนแก่โรงพยาบาลสงขลา
กองทุนฟื้นฟูฯ
กิจกรรมเปิด ธนาคารสร้างสุขชุมชนแก่โรงพยาบาลสงขลา
กองทุนฟื้นฟูฯ
กิจกรรมเปิด ธนาคารสร้างสุขชุมชนแก่โรงพยาบาลสงขลา
กองทุนฟื้นฟูฯ
เปิดศูนย์สร้างสุขชุมชน อบจ.คูหา อำเภอสะบ้าย้อย
กองทุนฟื้นฟูฯ
เปิดศูนย์สร้างสุขชุมชน อบจ.คูหา อำเภอสะบ้าย้อย
กองทุนฟื้นฟูฯ
เปิดศูนย์สร้างสุขชุมชน อบจ.คูหา อำเภอสะบ้าย้อย
กองทุนฟื้นฟูฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการฟื้น…

  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการให้ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในหน่วยบริการ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๒


อ่านต่อ

ธอส.มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยา…

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาสังคมอบจ.สงขลา และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการสาธารณสุข


อ่านต่อ

โครงการ "บริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการดูแลระยะ…

    วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา นำโดยนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นายปัญญา ศรีทองสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้ารการพิจารณากลั่นกรองโครงการ กองทุนฟื้นฟูสมร…

        วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ประชุมคณะทำงานด้ารการพิจารณากลั่นกรองโครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย แก่คนพิการ…

    วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา โดยท่านจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม ร่วมกับพมจ.สงขลา ศูนย์ฝึกวิชาทหารศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลตำบลเกาะแต้ว วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่


อ่านต่อ

ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ ผ…

    วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา นำโดยนายวิโรจน์ ทัฬหวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการสาธารณสุข


อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ…

  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบเตียงให้กับผู้พิการ ที่ขอความช่วยเหลือผ่านโปรแกร…

      วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และเจ้าหน้าที่ อสมช. ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม มอบเตียงและเบาะให้กับผู้พิการ ที่ได้ขอรับความช่วยเหลือผ่านโปรแกรม iMed@Home


อ่านต่อ

ลงพื้นที่ปรับสภาพบ้าน ในพื้นที่ เทศบาลเมืองสิงหนคร จำนวน ๑ ห…

    วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสิงหนคร และคณะครูอาจารย์ นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ปรับสภาพบ้าน ในพื้นที่ เทศบาลเมืองสิงหนคร จำนวน ๑ หลังคาเรือน ดำเนินการเป็นวันที่ ๑


อ่านต่อ

ได้รับการสนับสนุนเตียงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหาดใหญ่

      กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุน เตียงผู้ป่วยซึ่งแทงจำหน่ายเนื่องจากการสภาพชำรุดจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยได้ประสานผ่านศูนย์ประสานงาน การจ้างงานคนพิการ ดำเนินการขนส่ง


อ่านต่อ

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
0547981
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
131
143
866
545938
2043
123164
547981

Your IP: 3.215.182.36
2019-12-13 10:45
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์