โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ครั้งที่ ๓

     วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสรรถภาพจังหวัดสงขลาได้จัดประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓


อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

     วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงาน


อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยร…

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน ณ  วิทยาลัยรัตภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 


อ่านต่อ

ส่งมอบเตียงผู้ป่วยในพื้นที่ ตำบลเกาะแต้ว จำนวน ๒ ราย

     วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว และบริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด ได้นำส่งมอบเตียงผู้ป่วยในพื้นที่ ตำบลเกาะแต้ว


อ่านต่อ

"MOU ความร่วมมือระบบฐานข้อมูลกลางจังหวัดสงขลา"

     วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา(อบจ.และสปสช.) เป็นเจ้าภาพเชิญชวน ๑๑ หน่วยงานร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยรอการฟื้นฟู และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ลดช่องว่างการทำงานในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลในการดำเนินงานของกันและกัน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชากรเป้าหมา่ย


อ่านต่อ

ลงพื้นที่มอบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต (ต้นแบบ)

     วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมอาสาสร้างสุข ได้ลงพื้นที่มอบที่นอนลมจากถุงน้ำยาล้างไต (ต้นแบบ) ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือสงขลา


อ่านต่อ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

     วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง  นำโดย นายภานุมาส  รัตนอุบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ 


อ่านต่อ

ลงพื้นที่บ้านเอื้อบุญ อุ่นรัก บางกล่ำ

     วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่บ้านเอื้อบุญ อุ่นรักบางกล่ำเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ  เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

     วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมขยายศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

     วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมขยายศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 


อ่านต่อ

March 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1258155
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
439
602
2918
1250163
1661
26947
1258155

Your IP: 3.235.11.178
2021-03-03 17:03
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์