โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน” รุ่นที่…

         กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการนวัตกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน กิจกรรมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน” โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด รุ่นที่ ๒  


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

   วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ประชุมคณะทำงานด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กร


อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน” รุ่นที่…

     กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการนวัตกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน” โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด


อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน รุ่นที่ …

   กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


อ่านต่อ

ลงพื้นที่ ร่วมออกแแบบ และประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้านส…

   วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ อบต.ควนโส ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ลงพื้นที่ ร่วมออกแแบบ และประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้านสร้างสุข


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานและบริหารจัดการ ศูนย์ซ่อมและผลิตกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

คณะเข้าตรวจเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน วิทยาลัยเทคนิคหาดใ…

 วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับ ท่านไมตรี อินทุสุต กรรมการปฎิรูปประเทศด้านสังคม อดีตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่


อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาได้ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน เพื่อพิจารณาร่างประกาศกองทุนฯเรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๖๓


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานปรับสภาพที่อยู่อาศัยฯและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพ…

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาได้จัดประชุมคณะทำงาน ปรับสภาพที่อยู่อาศัยฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาขอรับงบประมาณ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง และผู้ที่มีสภาวะพึ่งพิง


อ่านต่อ

รุ่นที่ ๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

    วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน โดยมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด


อ่านต่อ

February 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
0724474
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
84
408
3548
672937
90971
80652
724474

Your IP: 3.233.221.149
2020-02-23 13:18
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์