โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

"มอบบ้านสร้างสุข อบต.ทับช้าง”

    วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย  นำโดยนายธนิศร์ ทองสุข สจ.เขต๒ อ.นาทวี จ.สงขลา และ นางพิรญาณ์ เสนะพันธ์ุ สจ.เขต๑ อ.นาทวี จ.สงขลา


อ่านต่อ

"มอบบ้านสร้างสุข อบต.วังใหญ่”

     วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย นำโดย นางสาวปารินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และ นายวรพงศ์ ปราบ สจ.เขต๑ อ.เทพา จ.สงขลา


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิกา…

     วันที่ ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ เพื่อพิจารณาขอรับงบสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ   


อ่านต่อ

"มอบบ้านสร้างสุข อบต.คลองหรัง”

      วันที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย นำโดย สจ.อาคม ประสมพงศ์ ลงมอบบ้านประเภทพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


อ่านต่อ

"มอบบ้านสร้างสุข เทศบาลตำบลบ้านนา”

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย ลงมอบบ้านประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


อ่านต่อ

"มอบบ้านสร้างสุข อบต.ระโนด และ เทศบาลเมืองม่วงงาม”

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย ลงมอบบ้านประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


อ่านต่อ

มอบบ้านสร้างสุข อบต.ควนโส และ อบต.บ่อแดง

     วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต. ๑๒. สมาคมอาสาสร้างสุข สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย  


อ่านต่อ

อบรมโครงการการพัฒนาและออกแบบระบบโปรแกรมฐานข้อมูล

      วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาและออกแบบระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เพื่อรองรับการดำเนินงานของศูนย์สร้างสุขชุมชน ธนาคารสร้างสุข ศูนย์ซ่อมสร้างสุข และฐานข้อมูลกลางจังหวัดใน www.cqc-songkhlapao.com


อ่านต่อ

การประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการพัฒนาคุณภาพชี…

    วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ ในสภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓ นำโดย ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นประธานคณะทำงาน ด้านการพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยี และสารสนเทศสุขภาพกองทุนฟื้นฟูฯ


อ่านต่อ

ประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ครั้งที่ ๓

     วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสรรถภาพจังหวัดสงขลาได้จัดประชุมแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓


อ่านต่อ

June 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
1377803
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1583
1883
6156
1361364
28159
49460
1377803

Your IP: 3.236.118.7
2021-06-15 18:12
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์