โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน รุ่นที่ ๕

วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน


อ่านต่อ

“เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์นำร่อง”

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วม ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการออกแบบกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำนวน ๙ รายการ


อ่านต่อ

"ประชุมพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยี และสารสนเทศสุขภาพ”

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในสภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

รางวัลโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ประจำปี …

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๖๓


อ่านต่อ

"ประชุมคณะทำงาน FIX FOR YOU SONGKHLA"

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตที่นอนลม และเบาะลมรองนั่ง เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีนายนิพนธ์ รัตนาคม นายกสมาคมอาสาสร้เางสุข เป็นประธาน


อ่านต่อ

"เปิดศูนย์สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลระโนด"

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการ เปิดศูนย์สร้างสุขชุมชนนำร่อง ที่เทศบาลตำบลระโนด โดยมี นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด


อ่านต่อ

"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนา นวัตกรรมกายอุปกรณ์…

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนากายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับคนพิการ  ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา 


อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน รุ่นที่…

     กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน  


อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/…

       วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ นำโดยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม


อ่านต่อ

สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟู ฯ "ผู้ช่วยนักวิชากา…

วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟิื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟู ฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชการการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา มีผู้สอบผ่านเข้ารอบการสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด จำนวน ๒ ท่าน


อ่านต่อ

August 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1053078
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
237
3158
26925
1009965
32790
29965
1053078

Your IP: 35.172.233.2
2020-08-07 14:48
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์