โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

"ประชุมหารือคณะทำงานศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์และคณะทำงานศูนย์…

     วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ประชุมหารือคณะทำงานศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน ๒ แห่ง และศูนย์ผลิต กายอุปกรณเครื่องช่วยความพิการ นำโดย ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีชัย


อ่านต่อ

โครงการจัดทำแผนงาน/โครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา …

       วันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาได้จัดทำโครงการจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี  ๒๕๖๔  ขึ้น  โดยมีนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เป็นประธาน  


อ่านต่อ

"ประชุมพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ ๒…

   วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ ในสภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๒ นำโดย ผศ.ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยี และสารสนเทศสุขภาพกองทุนฟื้นฟูฯ


อ่านต่อ

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา” ครั้งท…

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุม คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธาน


อ่านต่อ

“ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย…

    วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุม คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดย แพทย์หญิงจิรวรรณ ชูทิพย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา เป็นประธาน


อ่านต่อ

”โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูจังหวัด”

    วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมอบรม การใช้โปรแกรม โดยมี ผอ.สปสช.เขต ๑๑ เป็นประธานกล่าวเปิด งานอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูจังหวัด ณ โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี


อ่านต่อ

" Thai PBS มอบรถเข็นคนพิการ”

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่พร้อมกับ นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม และนายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ รักษาการ ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


อ่านต่อ

"ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน ประจำป…

วันที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการ/ชุมชน นำโดย นายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ อำเภอนาทวี เป็นประธาน


อ่านต่อ

"ประชุมคณะทำงาน FIX FOR YOU SONGKHLA" ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ร่วมประชุม คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตที่นอนลม และเบาะลมรองนั่ง เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยมีนายนิพนธ์ รัตนาคม นายกสมาคมอาสาสร้เางสุข เป็นประธาน


อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน รุ่นที่ ๕

วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวีได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน


อ่านต่อ

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1114149
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
92
439
893
1109380
10208
23237
1114149

Your IP: 34.234.223.229
2020-10-20 05:32
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์