โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

อบจ. สงขลา เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

    อบจ. สงขลา จะเปิดให้จองวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564


อ่านต่อ

“พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต…

     วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟฯู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ในจังหวัดสงขลา โดยนางสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยฯ


อ่านต่อ

“ลงพื้นที่ดูแบบแปลนบ้าน”

     วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับ นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ เพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ได้ลงดูแบบแปลนบ้าน เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ดังนี้


อ่านต่อ

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา” ครั้งที่ …

     วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๔  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุม คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา โดยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม


อ่านต่อ

"มอบบ้านสร้างสุข อบต.ทับช้าง”

    วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย  นำโดยนายธนิศร์ ทองสุข สจ.เขต๒ อ.นาทวี จ.สงขลา และ นางพิรญาณ์ เสนะพันธ์ุ สจ.เขต๑ อ.นาทวี จ.สงขลา


อ่านต่อ

"มอบบ้านสร้างสุข อบต.วังใหญ่”

     วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย นำโดย นางสาวปารินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และ นายวรพงศ์ ปราบ สจ.เขต๑ อ.เทพา จ.สงขลา


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิกา…

     วันที่ ๒๔ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ เพื่อพิจารณาขอรับงบสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ   


อ่านต่อ

"มอบบ้านสร้างสุข อบต.คลองหรัง”

      วันที่ ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย นำโดย สจ.อาคม ประสมพงศ์ ลงมอบบ้านประเภทพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


อ่านต่อ

"มอบบ้านสร้างสุข เทศบาลตำบลบ้านนา”

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย ลงมอบบ้านประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


อ่านต่อ

"มอบบ้านสร้างสุข อบต.ระโนด และ เทศบาลเมืองม่วงงาม”

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย ลงมอบบ้านประเภทพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย


อ่านต่อ

July 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1499922
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
854
3444
9001
1469337
100214
50064
1499922

Your IP: 3.229.142.104
2021-07-28 09:56
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์