โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป

      วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา นำโดย นางฐิตารีย์ เชื้อพรามหณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกม่วงและประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

จ้างงานคนพิการประจำศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนและศูนย์สร้างสุขชุม…

  วันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และประธานศูนย์ประสานงานการจ้างงานคนพิการ จังหวัดสงขลา ได้นำคนพิการไปเซ็นสัญญาจ้างงาน


อ่านต่อ

ลงพื้นที่สำรวจในการปรับสภาพบ้านม่วงงาม

 วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่สำรวจในการปรับสภาพบ้าน จำนวน ๑ ราย ของเขตพื้นที่เทศบาลเมืองม่วงงาม


อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/…

         วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ นำโดยนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

เปิดแล้ว!! ศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการแห่งท…

    วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา นำโดยนายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนนาทวี และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสงขลา


อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน” รุ่นที่…

      กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการนวัตกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน กิจกรรมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน” โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด


อ่านต่อ

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพหุภาคีกับการดูแลระยะยาว

    กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้แทนจาก อปท. จังหวัดสงขลา นายปัญญา ศรีทองสุข นายก อบต.คูหา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.สะบ้าย้อย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ


อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน” รุ่นที่…

         กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการนวัตกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน กิจกรรมฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน” โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคมองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด รุ่นที่ ๒  


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

   วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ประชุมคณะทำงานด้านการพิจารณากลั่นกรองโครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กร


อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน” รุ่นที่…

     กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการนวัตกรรม ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน” โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด


อ่านต่อ

April 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
0779465
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1750
4308
8628
750875
20510
33457
779465

Your IP: 3.231.220.139
2020-04-07 15:57
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์