โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาล เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓
กองทุนฟื้นฟูฯ

รุ่นที่ ๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

    วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน โดยมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด


อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสงขลา ครั้ง…

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


อ่านต่อ

ชี้แจงข้อมูลและแนวทางการจ้างงานให้คนพิการทำงานในชุมชน

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ชี้แจงข้อมูลและแนวทางการจ้างงานให้คนพิการ ทำงานในชุมชน หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ แก่สถานประกอบการ ๔ แห่ง


อ่านต่อ

รับมอบนวตกรรมสั่งตัดเฉพาะราย

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม รับมอบ นวตกรรมสั่งตัดเฉพาะราย


อ่านต่อ

ปรึกษาหารือแนวทาง การจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์คนพิการแบบบูร…

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา พมจ.สงขลา และสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา เข้าปรึกษาหารือแนวทาง การจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์คนพิการแบบบูรณาการ กับ ดร.ภานุมาศ สุยบางดำ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ


อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชน

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชน ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี อบจ.สงขลา โดยมีนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมด้านการบริหารจัดการ เป็นประธานในที่ประชุม


อ่านต่อ

โครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการฟื้นฟู…

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care ,IMC) เครือข่ายจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๓


อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิกา…

  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ประชุมคณะทำงานด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ครั้งที่๒/๒๕๖๒


อ่านต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการฟื้น…

  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการให้ บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในหน่วยบริการ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๒


อ่านต่อ

ธอส.มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยา…

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่โดยมี นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านพัฒนาสังคมอบจ.สงขลา และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการสาธารณสุข


อ่านต่อ

January 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
0608227
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
149
4883
9557
579594
55376
6913
608227

Your IP: 35.172.195.82
2020-01-23 02:03
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์