องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสาธิต และยืม-คืน กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน โดยนำร่อง ณ โรงพยาบาลของรัฐทั้ง ๑๗ แห่ง ครอบคลุมทั้ง ๑๖ อำเภอในจังหวัด เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยหลังพ้นระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้เข้าถึงบริการยืมกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีกายอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่
1.เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข จำนวน 8 เตียง
2. ที่นอนลม จำนวน 18 อัน
3. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ จำนวน 5 คัน
4. เตียงฝึกยืนไฟฟ้าผู้ใหญ่ จำนวน 1 เตียง
******สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อขอยืมกายอุปกรณ์ผ่านโรงพยาบาลของรัฐทั้ง ๑๗ แห่ง ในจังหวัดสงขลา******

   องค์การบริการส่วนสงขลาร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดตั้ง “ธนาคารสร้างสุขชุมชน” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสาธิต และยืม-คืน กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน โดยนำร่อง ณ ศูนย์สร้างสุขชุมชน ๕ แห่ง ได้แก่ ศูนย์สร้างสุขชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ศูนย์สร้างสุขชุมชน เทศบาลเมืองสะเดา ศูนย์สร้างสุขชุมชนเทศบาลตำบลระโนด ศูนย์สร้างสุขชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง ศูนย์สร้างสุขชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยหลังพ้นระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้เข้าถึงบริการยืมกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ โดยมีกายอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

๑. เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข จำนวน ๗ เตียง
๒. ที่นอนลม จำนวน ๑๕ อัน
๓. รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ จำนวน ๗ คัน

*******สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อขอยืมกายอุปกรณ์ผ่านศูนย์สร้างสุขชุมชน
ทั้ง ๕ แห่ง ในจังหวัดสงขลา*********

 

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2461618
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6288
5993
37740
2349591
160478
185975
2461618

Your IP: 54.81.62.78
2022-01-20 22:30
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์