สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ การประชุมวิชาการเรื่อง
“สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”
สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ การประชุมวิชาการ
กองทุนฟื้นฟูฯ
สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ การประชุมวิชาการ
กองทุนฟื้นฟูฯ
กองทุนฟื้นฟูฯ
สูจิบัตร สร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ ๑๑ การประชุมวิชาการ

วิสัยทัศน์  “คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในจังหวัดสงขลา เข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

๑.) สนับสนุนให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมบริการทั้งหมดตามสิทธิประโยชน์

๒.) พัฒนารูปแบบและขีดความสามารถในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพของหน่วยบริการและสถานบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

๓.) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย

๔.) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม

๕.) พัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลาให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรม ภิบาลพัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ องค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย

 

August 2019
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
358429
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
132
73
1527
330555
113994
54198
358429

Your IP: 100.24.209.47
2019-08-22 18:53