โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน”
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน”
กองทุนฟื้นฟูฯ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ “ช่างซ่อมสร้างสุขชุมชน”
กองทุนฟื้นฟูฯ

วิสัยทัศน์  “คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในจังหวัดสงขลา เข้าถึงบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพตามมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

๑.) สนับสนุนให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมบริการทั้งหมดตามสิทธิประโยชน์

๒.) พัฒนารูปแบบและขีดความสามารถในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพของหน่วยบริการและสถานบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

๓.) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการองค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย

๔.) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียม

๕.) พัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลาให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรม ภิบาลพัฒนาศักยภาพองค์กรคนพิการ องค์กรผู้สูงอายุ และองค์กรอื่นๆ ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพกลุ่มเป้าหมาย

 

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
371473
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5245
1328
8226
362757
8585
2804
371473

Your IP: 3.214.184.196
2019-10-13 23:50