วันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาได้จัดทำโครงการจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ประจำปี  ๒๕๖๔  ขึ้น  โดยมีนายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
 
 
    เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน  แผนจัดหาพัสดุ  และแผนไตรมาสเงินในการดำเนินงานกองทุนฯ ปี ๒๕๖๔  ให้สอดคล้องตามนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจอย่างยั่งยืน   พัฒนาระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาในเชิงรุกต่อไป ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
       
                         
                             
                       

วัตถุประสงค์ของโครงการ

               ๑.  เพื่อจัดทำแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินคงเหลือ กองทุนฯ ปี ๒๕๖๔  ให้สอดคล้องตามนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ

               ๒. เพื่อใช้งบประมาณในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าสูงสุด  

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

                กลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะทำงาน  และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพนักงานจ้างของกองทุนฯ  จำนวนรวมทั้งสิ้น  ๘๐  คน

                       

                        

                        

                        

October 2020
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1114172
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
115
439
916
1109380
10231
23237
1114172

Your IP: 34.234.223.229
2020-10-20 05:58