วันที่  ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งลาน โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายประสิทธิ์  แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน และ สจ.อุดม  แก้วสุวรรณ์ เข้าร่วมการประชุม 

เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์สร้างสุขชุมชน  นำร่อง และลงสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลทุ่งลาน เพื่อกระจายศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพลงสู่ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพแก่คนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน  และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และมีมาตรฐาน

3868262
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
423
143
566
3865877
4345
8705
3868262

Your IP: 35.172.223.251
2022-08-15 23:19