วันที่  ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ มอบบ้านสร้างสุขตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้  นำโดย นายโสพล  ไชยวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกระแสสินธุ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ ศึกษา ๓ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ จำนวน ๑ หลังคาเรือน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่  

๑. เขตพื้นที่อบต.ระโนด และ ต.ตะเครียะ อ.ระโนดนำโดย นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกอบจ.สงขลา ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์ ส.อบจ.อ.ระโนดร่วมกับ นายเลิศ คงเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
นายพิเชษฐ แสงขาว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด นายณัชพล ช่วยแท่น นายก อบต.ตะเครียะ นายจรัส ชุมทอง ประธานสภา อบต.ตะเครียะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่อบต.ระโนด และ ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จำนวน ๒ หลังคาเรือน

 ๒. เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเขียด  นำโดย นายวิสิทธิ์ รุจิเรข ส.อบจ.เขต ๒ อ.สิงหนครร่วมกับ นายสิทธิพงศ์ รัตนะ นายก อบต.บางเขียด กำนัน ต.บางเขียด เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ ศึกษา ๓ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเขียด จำนวน ๓ หลังคาเรือน

๓.เขตพื้นที่อบต.ชุมพล อบต.ดีหลวง และ ต.สนามชัย อ.สทิงพระ นำโดย นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ ส.อบจ.อ.สทิงพระ ร่วมกับ นายพงษ์ชัย ทองอ่อน รองนายก อบต.ชุมพล นายวรรณะ ศิริวัฒน์ ปลัดอบต.ชุมพล นายนิพล พูลสวัสดิ์ นายกอบต.ดีหลวง นายปราโมทย์ รัสมี นายกอบต.สนามชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการ ศึกษา ๓ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่อบต.ชุมพล อบต.ดีหลวง และ ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จำนวน ๓ หลังคาเรือน

 
 ๔.เขตพื้นที่อบต.ทับช้าง อ.นาทวีนำโดย นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ ส.อบจ.อ.นาทวี เขต ๑ และนายธนิศร์ ทองสุข ส.อบจ.อ.นาทวี เขต ๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอบต.ทับช้าง และสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่อบต.ทับช้างจำนวน ๕ หลังคาเรือน

๕. เขตพื้นที่อ.จะนะ ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับนายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา นายสุริยะ ปาลาเร่ นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ พ.ต.ท.ธรรมนูญ สุขอุ่น
รอง ผกก.ป. สภ.จะนะร.ต.สมคิด ลาวัน ผู้บังคับชุดสันติสุขที่501 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ลงมอบบ้านให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลจะนะ จำนวน ๒ หลังคาเรือนอบต.น้ำขาว จำนวน ๑ หลังคาเรือน อบต.ป่าชิง จำนวน ๑ หลังคาเรือน

3882973
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
153
449
153
3880682
602
8977
3882973

Your IP: 18.204.56.97
2022-10-02 23:07