วันที่  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๕  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์สร้างสุขชุม รพสต.จะโหนง อำเภอจะนะเพื่อขยายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพไปสู่ชุมชน พัฒนาศูนย์สร้างสุขชุมชน

     เป็นศูนย์กลางในการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพแก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีมาตรฐาน โดยมีนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดนายปรีชัย มาละวรรนโณ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา ท่าน สจ.เสรี เหล๊าะเหม เขต 1 อ.จะนะ และท่านสจ.อริย์ธัช ทองเพชรเขต ๒ อ.จะนะ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ 

3882977
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
157
449
157
3880682
606
8977
3882977

Your IP: 18.204.56.97
2022-10-02 23:21