วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการจัดทำแผน/โครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
 
   กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของกองทุน ฯ ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุนฯ
3882985
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
163
165
3880682
614
8977
3882985

Your IP: 18.204.56.97
2022-10-03 00:11